Wyścigi o Złotą Pyrę – Memoriał Grzegorza Wojtasiaka – zapowiedź

4 min read

Klub „Wataha Północy” wraz z gminą Czerwonak mamy ogromną przyjemność zaprosić wszystkich miłośników psich sportów zaprzęgowych na dwudniowe Ogólnopolskie Wyścigi Psich Zaprzęgów o Złotą Pyrę – Memoriał Grzegorza Wojtasiaka, które odbędą się w dniach 07-08.03.2020 w Owińskach, koło Poznania.

REGULAMIN ZAWODÓW
Ogólnopolskie Zawody Psich Zaprzęgów o Złotą Pyrę – Memoriał Grzegorza Wojtasiaka
1. Ranga zawodów:
Puchar Polski
Biegi o licencję zawodniczą
2. Miejsce i termin zawodów:
Owińska, gmina Czerwonak (k/Poznania)
Data: 7-8 marca 2020 roku
Start i meta oraz stake-out:
Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej Akwen Tropicana
ul. Plażowa 1, 62-005 Owińska
3. Organizatorzy:
Stowarzyszenie Psich Sportów Zaprzęgowych Klub „Wataha Północy”
Gmina Czerwonak
Traperska Osada
4. Osoby do kontaktu
Kierownik zawodów:
Patryk Pietrusiak
patryk.pietrusiak@o2.pl
tel. 504 346 669
Biuro zawodów:
Paulina Biela Wojtasiak
tel. 531 216 650
Administracja zgłoszeń:
Agnieszka Ignaszak
agnieszka.ignaszak@gmail.com
Zgłoszenia do Pucharu Samoyeda i konkurencji Happydog:
Agnieszka Ignaszak
agnieszka.ignaszak@gmail.com
lub w biurze zawodów
Kierownik trasy:
Marek Rogalski-Janc
tel. 510 105 110
Kierownik stake-out:
Sebastian Dobrowolski
tel. 501 869 967
Z-ca kierownika stake-out:
Marcin Nowak
Informacje o stoiskach:
Paulina Frelich
tel. 504 328 635
Patryk Pietrusiak
patryk.pietrusiak@o2.pl
tel. 504 346 669
5. Sędziowie zawodów
Sędzia Główny:
Kalina Stawnicka
Sędzia Wyścigów:
Anna Bogdańska
Dariusz Zepchło
6. Klasy*:
DR8 (A), DR6 (B0), DR6 NB1 (B1), DR6 NB2 (B2), DR4 (C0), DR4 NB1 (C1), DR4 NB2 (C2), DS2 (D0), DS2 NB2 (D2), DS2 NB1 (D1), Bikejoring, Bikejoring NB, Canicross, DS1 (SC1), DS1 NB1 (SC1 NB), DS1 NB2 (SC1 NB), Puchar Samoyeda, Happydog.
Na zawodach obowiązuje regulamin sportowych wyścigów psich zaprzęgów, który znajduje się na stronie www.mushing.pl
* aby zapisać się do kasy z 5 psami lub więcej (od DR6 w górę), należy posiadać przynajmniej licencję PZSPZ na małe zaprzęgi
7. Psy
Wszystkie psy obecne na terenie wyścigów muszą być zdrowe kliniczne oraz posiadać aktualne szczepienia przeciwko: wściekliźnie, nosówce, zakaźnemu zapaleniu wątroby, parwowirozie, leptospirozie, kaszlowi kenelowemu. Za aktualne szczepienia uznaje się szczepienia nie starsze niż jeden rok. Psy muszą być odrobaczone po dacie 07.09.2019 r. i posiadać stosowny wpis w dokumentacji.
Psy nie spełniające w/w kryteriów muszą opuścić teren zawodów.
8. Opłaty i zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmujemy do 01.03.2020.
Link do zapisu na zawody: https://mms2.mktor.eu/#/competitor/new/6
Lista zgłoszonych zawodników: https://mms2.mktor.eu/#/competition/detail/6?returnUrl=%2Fcompetition
W zawodach w ramach Pucharu Polski może wystartować zawodnik posiadający:
– opłaconą licencję zawodnika PZSPZ,
– zaświadczenie od lekarza sportowego,
– ubezpieczenie NNW,
– uregulowane wpisowe na zawody.
W ramach biegów licencyjnych (bez licencji PZSPZ, również amatorzy) może wystartować zawodnik:
– powyżej 23 roku życia posiadający podpisane własnoręcznie oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na udział w zawodach,
– wzór oświadczenia do pobrania: https://tiny.pl/t8bmc
– poniżej 23 roku życia posiadający zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach psich zaprzęgów,
– wzór oświadczenia lekarskiego do pobrania: https://tiny.pl/t8bmf (może zostać podpisany przez lekarza pierwszego kontaktu)
– posiadający ubezpieczenie NNW,
– który ma uregulowane wpisowe na zawody.
W przypadku uczestnictwa niepełnoletniego zawodnika niezbędne są dokumenty:
– pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach
– wzór oświadczenia do pobrania: https://tiny.pl/t8bm5
Limit: 250 startów
Opłaty:
Opłata obejmuje pakiet startowy, posiłek regeneracyjny, wieczór mushera, pamiątkowy certyfikat uczestnictwa. Ponadto, w ramach opłaty startowej, każdy zawodnik otrzymuje doraźną opiekę medyczną dla zawodnika oraz weterynaryjną dla psa. Koszty ewentualnych zabiegów i lekarstw pokrywa uczestnik.
Zawodnicy Puchar Polski:
do 23.02.2020 opłata wynosi 80,00 zł
po 24.02.2020 opłata startowa wynosi 100,00 zł
Opłata za drugi start to 20,00 zł
Trzeci i każdy kolejny start jest za darmo.
Zawodnicy biegi licencyjne (bez licencji PZSPZ):
do 23.02.2020 opłata wynosi 90,00 zł
po 24.02.2020 opłata startowa wynosi 110,00 zł
Opłata za drugi start to 20,00 zł
Trzeci i każdy kolejny start jest za darmo.
Juniorzy:
do 23.02.2020 opłata wynosi 40,00 zł
po 24.02.2020 opłata startowa wynosi 60,00 zł
Opłata za drugi start to 20,00 zł
Trzeci i każdy kolejny start jest za darmo.
Opłata za każdego pomocnika (handlera) wynosi 20,00 zł
Puchar Samoyeda:
bez opłat (posiłek regeneracyjny, wieczór maszera)
Dzieci można zgłaszać w biurze zawodów lub mailowo (agnieszka.ignaszak@gmail.com)
Happydog:
Opłata wynosi 20,00 zł
Zapisy w biurze zawodów lub mailowo (agnieszka.ignaszak@gmail.com)
Opłaty należy wpłacać na konto: 70 2490 1044 0000 4200 4166 5605
W tytule przelewu proszę podać swoje imię, nazwisko, klasy, w których chce się startować (PP lub BL*), liczbę pomocników oraz dopisek „Złota Pyra”.
Np. „Jan Kowalski DS2 PP 1 pomocnik Złota Pyra”
*PP/ BL – to Puchar Polski lub beg licencyjny
W razie rezygnacji z uczestnictwa w zawodach po przyjęciu zgłoszenia wpisowe nie będzie zwracane, a uczestnicy tracą prawo do wszelkich świadczeń.
Uczestnicy startujący w zawodach biorą udział w nich na własną odpowiedzialność oraz ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez nich samych lub ich psy.
Zgłoszenie do zawodów jest zgodą na nieodpłatne prawo do wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem uczestnika „Ogólnopolskich Wyścigów Psich Zaprzęgów o Złotą Pyrę” bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, obróbkę, utrwalanie, powielanie zdjęć w różnych mediach promujących psie sporty zaprzęgowe.
Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać zaleceń służb Porządkowych oraz regulaminów obowiązujących na zawodach pod groźbą wydalenia z zawodów.
Zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

(źródło i zdjęcie: Polski Związek Sportu Psich Zaprzęgów)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Portal nieolimpijskie.pl redagowany jest we współpracy z Wyższą Szkołą Handlową we Wrocławiu i finansowany ze środków Modern Sport Foundation
MS Foundation WSH Wroclaw

Partnerem portalu nieolimpijskie.pl jest:
Bissole