Krak’em All 2020 – Puchar Polski w boulderingu

3 min read

W dniach 29 luty – 01 marca 2020 w Krakowie odbędą się zawody Krak’em All 2020 będące jednocześnie pierwszą edycją cyklu o Puchar Polski 2020 w konkurencji wspinaczki bouldering.

1. Organizacja

Avatar Centrala Ruchu

2. Partnerzy

Polski Związek Alpinizmu

3. Uczestnictwo

W zawodach Krak’em All 2020 mogą uczestniczyć wszyscy chętni, zgodnie z kategoriami wyszczególnionymi poniżej.

Klasyfikowani w wynikach Pucharu Polski będą zawodnicy, którzy posiadający aktualną licencje zawodnika na 2020 rok – zasady wydawania licencji opisane są w komunikacie. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj.

Kategorie

Zawodnik – osoby, które chcą być klasyfikowane w wynikach Pucharu Polski – zasady udziału opisane powyżej,
Amator – kategoria przeznaczona dla osób, które mają na swoim koncie przejścia o trudności do 7B+ (bouldering) lub do 8a (lina)*, które nie zakwalifikowały się nigdy do półfinałów w zawodach rankingowych (Puchar Polski, Mistrzostwa Polski).
YounGirl 40+ (dla Pań powyżej 40. roku życia) – jeśli osoby powyżej 40 r.ż. chcą startować w kategorii Zawodnik lub Kozak to muszą to zgłosić przed startem swojej grupy i nie będą jednocześnie brać udziału w klasyfikacji w kategorii YounGirl 40+.
Oldboy 40+ (dla Panów powyżej 40. roku życia) – jeśli osoby powyżej 40 r.ż. chcą startować w kategorii Zawodnik lub Kozak to muszą to zgłosić przed startem swojej grupy i nie będą jednocześnie brać udziału w klasyfikacji w kategorii Oldboy 40+.
Kozak – kategoria przeznaczona dla osób silniejszych niż Amatorzy, młodszych i/lub silniejszych niż YounGirl/Oldboy, nieposiadających licencji PZA ale posiadający chęć zaprezentowania siły, zapasu i dogięcia, niełapiących się na żadną inną kategorię. Może startować w finale ale nie będzie klasyfikowana w PP
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy uwzględnienia konkretnego zawodnika w kategorii amator, celem utrzymania towarzyskiego poziomu kategorii. Wszyscy niekwalifikujący się do kategorii amator mogą uczestniczyć w zawodach w kategorii Kozak. W sytuacjach spornych o dopuszczeniu konkretnego zawodnika lub zawodniczki do rywalizacji w wybranej z kategorii zadecydują Organizatorzy, w przypadku Pucharu Polski ostateczna decyzja należy do Sędziego Głównego PZA.

 * Zakres trudności nie jest jednoznaczny z trudnością baldów podczas zawodów.

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków leży w gestii poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.

4. Rejestracja

Zgłoszenia są przyjmowane tylko i wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego.

Nie ma możliwości zapisów w dniu zawodów.

5. Termin przyjmowania zgłoszeń

Zgłoszenia przez Internet przyjmowane są do dnia 27.02.2020

6. Nagrody i świadczenia organizatorów

W kategorii zawodników i kozaków nagroda finansowa (dla mężczyzn i kobiet),

I miejsce – 1000 zł,
II miejsce – 500 zł,
III miejsce – 250 zł.
Pozostałe kategorie:

Miejsca 1-3 – puchary,
7. Opłata startowa

Link do wpłaty wpisowego:

60 zł – płatne do dnia 14.02.2020
70 zł – płatne od 15.02 do 28.02.2020
80 zł – w dniu zawodów podczas rejestracji,
Koszulka startowa – 15 zł.

Pakiet startowy w cenie ( woda, owoc, słodka przekąska)

8. Miejsce

AVATAR Centrala Ruchu i FunClimb, Sikorki 21A, 31-589 Kraków

9. Harmonogram zawodów

Sobota, 29.02.2020

Kategorie: Zawodnik, Kozak, Amator, Oldboy 40+, YounGirl 40+, z podziałem na grupy.

Eliminacje – formuła flash,

05:45 – 12:10 – rejestracja uczestników,
06:00 – 08:00 – grupa 1 rozpoczyna start,
08:15 – 10:15 – grupa 2 rozpoczyna start,
10:30 – 12:30 – grupa 3 rozpoczyna start,
12:45 – 14:45 – grupa 4 rozpoczyna start,
Finał Amatorów, Oldboy 40+, YounGirl 40+, półfinał zawodników i kozaków

Półfinał Pucharu Polski i kategorii Kozak – brak osobnego czasu na oglądanie problemów wszyscy startują w systemie rotacyjnym, czas 5 minut, 4 problemy,

16:30 – zamknięcie strefy izolacji dla Amatorów, Oldboy 40+, YounGirl 40+
17:00 – zamknięcie strefy izolacji dla zawodników/kozaków,
17:00 – finały amatorów
19:00 – 21:00 – półfinały zawodników/kozaków,
21:30 – ceremonia dekoracji Amatorów, Oldboy 40+, YounGirl 40+
Niedziela, 01.03.2020

Finał Pucharu Polski i kategorii Kozak

16:00 – zamknięcie strefy izolacji,
17:00 – 19:30 – finał Pucharu Polski i kategorii Kozak (formuła pucharowa),
20:00 – dekoracja zwycięzców Pucharu Polski i kategorii Kozak,
10. Osoby oficjalne

Sędzia główny PZA: Rafał Kanowski

Sędzia PZA: Paulina Michalska, Wiktoria Chrząszcz

Główny konstruktor dróg PZA: Łukasz Smagała

Konstruktorzy dróg PZA: Piotr Suder, Tadeusz Sługocki, Łukasz Filipiak, Mateusz Taranowski, Piotr Tabor.

(źródło: pza.org.pl)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Portal nieolimpijskie.pl redagowany jest we współpracy z Wyższą Szkołą Handlową we Wrocławiu i finansowany ze środków Modern Sport Foundation
MS Foundation WSH Wroclaw

Partnerem portalu nieolimpijskie.pl jest:
Bissole