Wspinaczka: Puchar Polski Mł, JM i J i Puchar Polski SiM – Tarnowskie Góry 2020

5 min read

Puchar Polski Mł, JM i J – Tarnowskie Góry 2020

22 lutego 2020 r. w Centrum Wspinaczkowym Klif w Tarnowskich Górach odbędzie się Puchar Polski młodzików, juniorów młodszych i juniorów we wspinaczce sportowej, konkurencja prowadzenie.

1. Organizator

Stowarzyszenie Sanus Vivere, Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A.

2. Partnerzy

Polski Związek Alpinizmu, Centrum Wspinaczkowej Klif w Tarnowskich Górach, Klub Wspinaczki Sportowej Klif w Tarnowskich Górach

3. Uczestnictwo

W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualną licencje zawodnika na 2020 rok – zasady wydawania licencji opisane są w komunikacie. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj.

Dodatkowo wszyscy uczestnicy muszą mieć wypełnione oświadczenie uprawniające do wspinaczki na terenie Centrum Wspinaczkowego Klif do pobrania ze strony: www.parkwodny.com.pl

Należy zwrócić uwagę aby wypisać oświadczenie przeznaczone dla odpowiedniej grupy wiekowej. Formularz należy przekazać w dniu imprezy do biura zawodów przy rejestracji zawodników. Brak ww. oświadczeń dyskwalifikuje ze startu w zawodach.

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków leży w gestii poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.

4. Rejestracja

Zgłoszenia są przyjmowane tylko i wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego. Lista zgłoszeń jest dostępna na stronach PZA. Nie ma możliwości zapisów w dniu zawodów.

5. Termin przyjmowania zgłoszeń

Zgłoszenia przez Internet przyjmowane są do dnia 19.02.2020.

6. Nagrody i świadczenia organizatorów

pierwsze miejsca: puchary,
miejsca 1–3: dyplomy i medale.

7. Opłata startowa

Młodzicy, Juniorzy Młodsi i Juniorzy:

Opłata startowa wynosi 40 zł,
Ww. płatności należy dokonać w dniu zawodów, przed rejestracją w Biurze Obsługi Klienta w Hali Sportowej.

8. Miejsce

Centrum Wspinaczkowe Klif mieszczące się w Hali Sportowej w Tarnowskich Górach, ul. Obwodnica 8, 42-600 Tarnowskie Góry,

9. Harmonogram zawodów

Sobota, 22.02.2020

Młodzicy, Juniorzy Młodsi i Juniorzy

08:00–9:00 — zapisy i weryfikacja zgłoszeń,
09:30 — rozpoczęcie eliminacji w konkurencji prowadzenie w formule flash 2 drogi eliminacyjne dla kobiet i mężczyzn,
16:30 — zamknięcie strefy izolacji,
17:00 —19:00 finały na dwóch drogach (on- sight), po jednej dla każdej płci,
19:30 — zakończenie zawodów, dekoracje zwycięzców.
Ostateczne godziny harmonogramu mogą ulegnąć aktualizacji po zamknięciu list startowych.

10. Osoby oficjalne

Sędzia główny: Rafał Kanowski,
Sędzia PZA:
Sędziowie staż: Agata Lesiewicz, Natalia Woś
Dyrektor zawodów: Tomasz Pąchalski, tel. 505-980-268, e-mail: t.pachalski@parkwodny.com.pl
Routesetter: Mateusz Szczucki – szef, Łukasz Smagała, Kuba Czarnota – staż,

11. Dojazd

Szczegóły dotyczące dojazdu: www.parkwodny.com.pl

12. Noclegi i informacja turystyczna
www.tarnowskiegory.pl

13. Postanowienia końcowe

Niniejszy komunikat jest równocześnie regulaminem zawodów. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do Sędziego Głównego oraz Dyrektora zawodów w oparciu o przepisy współzawodnictwa we wspinaczce sportowej PZA.
Decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna i nieodwołalna.

W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zawodnicy oraz opiekunowie i trenerzy biorący udział w Pucharze Polski w Centrum Wspinaczkowym Klif w dniu 22.02.2020, wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia zawodów (listy startowe, wyniki, dekoracje) oraz poprzez udział czynny i bierny w imprezie sportowej automatycznie wyraża się zgodę na publikację i udostępnienie wizerunku zawodników i innych osób uczestniczących w zawodach.

23 lutego 2020 r. w Centrum Wspinaczkowym Klif w Tarnowskich Górach odbędzie się Puchar Polski seniorów i młodzieżowców we wspinaczce sportowej, konkurencja prowadzenie.

1. Organizator

Stowarzyszenie Sanus Vivere, Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A.

2. Partnerzy

Polski Związek Alpinizmu, Centrum Wspinaczkowej Klif w Tarnowskich Górach, Klub Wspinaczki Sportowej Klif w Tarnowskich Górach

3. Uczestnictwo

W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualną licencje zawodnika na 2020 rok – zasady wydawania licencji opisane są w komunikacie. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj.

Dodatkowo wszyscy uczestnicy muszą mieć wypełnione oświadczenie uprawniające do wspinaczki na terenie Centrum Wspinaczkowego Klif do pobrania ze strony: www.parkwodny.com.pl

Należy zwrócić uwagę aby wypisać oświadczenie przeznaczone dla odpowiedniej grupy wiekowej. Formularz należy przekazać w dniu imprezy do biura zawodów przy rejestracji zawodników. Brak ww. oświadczeń dyskwalifikuje ze startu w zawodach.

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków leży w gestii poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.

4. Rejestracja

Zgłoszenia są przyjmowane tylko i wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego. Lista zgłoszeń jest dostępna na stronach PZA. Nie ma możliwości zapisów w dniu zawodów.

5. Termin przyjmowania zgłoszeń

Zgłoszenia przez Internet przyjmowane są do dnia 19.02.2020.

6. Nagrody i świadczenia organizatorów

pierwsze miejsca: puchary,
miejsca 1–3: dyplomy i medale.
7. Opłata startowa

Seniorzy i młodzieżowcy (juniorzy startujący w zawodach w sobotę, zwolnieni są z opłaty startowej)

Opłata startowa wynosi 40 zł,
Ww. płatności należy dokonać w dniu zawodów, przed rejestracją w Biurze Obsługi Klienta w Hali Sportowej.

8. Miejsce

Centrum Wspinaczkowe Klif mieszczące się w Hali Sportowej w Tarnowskich Górach, ul. Obwodnica 8, 42-600 Tarnowskie Góry,

9. Harmonogram zawodów

Niedziela, 23.02.2020

Zawody są etapem kwalifikacji do Mistrzostw Europy Seniorów w Moskwie. Szczegóły zasad kwalifikacji zostaną opublikowane w osobnym komunikacie.

Seniorzy i młodzieżowcy

09:00–10:00 — zapisy i weryfikacja zgłoszeń,
10:30 — rozpoczęcie eliminacji w konkurencji prowadzenie w formule flash 2 drogi eliminacyjne dla kobiet i mężczyzn,
14:30 — zamknięcie strefy izolacji,
15:00 —17:00 finały na dwóch drogach (on-sight), po jednej dla każdej płci,
17:30 — zakończenie zawodów, dekoracje zwycięzców w obu konkurencjach.
Ostateczne godziny harmonogramu mogą ulegnąć aktualizacji po zamknięciu list startowych.

10. Osoby oficjalne

Sędzia główny: Rafał Kanowski,
Sędzia PZA:
Dyrektor zawodów: Tomasz Pąchalski, tel. 505-980-268, e-mail: t.pachalski@parkwodny.com.pl
Routesetter: Łukasz Smagała – szef, Mateusz Szczucki, Kuba Czarnota – staż,

11. Dojazd

Szczegóły dotyczące dojazdu: www.parkwodny.com.pl

12. Noclegi i informacja turystyczna

www.tarnowskiegory.pl

13. Postanowienia końcowe

Niniejszy komunikat jest równocześnie regulaminem zawodów. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do Sędziego Głównego oraz Dyrektora zawodów w oparciu o przepisy współzawodnictwa we wspinaczce sportowej PZA. Decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna i nieodwołalna.

W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zawodnicy oraz opiekunowie i trenerzy biorący udział w Pucharze Polski w Centrum Wspinaczkowym Klif w dniu 22.02.2020, wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia zawodów (listy startowe, wyniki, dekoracje) oraz poprzez udział czynny i bierny w imprezie sportowej automatycznie wyraża się zgodę na publikację i udostępnienie wizerunku zawodników i innych osób uczestniczących w zawodach.

(źródło: pza.org.pl, fot: pixabay)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Portal nieolimpijskie.pl redagowany jest we współpracy z Wyższą Szkołą Handlową we Wrocławiu i finansowany ze środków Modern Sport Foundation
MS Foundation WSH Wroclaw

Partnerem portalu nieolimpijskie.pl jest:
Bissole